Coaching

Coaching är interaktion mellan coach och klient i syfte att hjälpa klienten lösa problem och uppnå önskade mål.

Läs mer

Integrativ Coaching

Integrativ coaching är en inriktning som fokuserar på klientens behov och relationen mellan klient och coach för att verkligen skapa långsiktig hållbar förändring.

Läs mer

Vad är SCIC?

SCIC – Sveriges Certifierade Integrativa Coacher – är en svensk förening för certifierade coacher med fokus på etik och kvalitet i coachingen.

Läs mer
Some alt text Some alt text Some alt text

Välkommen till SCIC!

Var en del i gänget

Vill du vara en av oss ska du registrera dig här. Om du vill bli listad som integrativ coach måste du uppfylla ett antal kriterier och betala medlemsavgift. Mer om det kan du läsa längre ner på sidan.

(Bärja alltid med http://... så vi kan skapa en länk)
Visas bara i sökresultatet.
Mer information, visas på din sida. Förklara gärna varför någon vill vara coachad av dig.
I .jpg eller .png format, 308px * 308px. Inga svenska tecken eller blanksteg i filnamnet.

OBS! Kontrollera att du har angett korrekt information och att du är nöjd med det du skrev. Vi kommer inte att skapa något konto för dig så du kan gå in och ändra information senare. Behöver du ändra något ska du kontakta administratören på info@integrativacoacher.se.

Vill du visas här?

För att få vara medlem behöver du vara under certifierad integrativ coach. Om du är under utbildning (eller håller på att komplettera) är du välkommen att delta på årsmötet och andra aktiviteter som föreningen anordnar. För att få visa din profil på hemsidan behöver du vara certifierad integrativ coach.

Tänk på att...

En medlem i Föreningen är via sin utbildning och sitt medlemskap i organisationen skyldig att alltid inta ett etiskt förhållningssätt och att alltid ha etik och moral i åtanke i alla relationer. Det betyder att alltid se till berörda parters bästa.