Om föreningen

Syfte

Föreningen, som är ideell och oberoende, har till uppgift att verka för certifierade integrativa coacher genom att:

Medlemskap

Medlem kan den bli som är certifierad integrativ coach. Som medlem får du:

Medlemsavgiften är 400 kr per år.

För att bli medlem – kontakta SCIC på info@integrativacoacher.se

Aktivitet

Föreningen är medlemsdriven och har styrelsen som sitt samverkansorgan. De aktiviteter som föreningen genomför kommer från initiativ av medlemmarna. Aktiviteter ska omfatta en eller flera av föreningens syften. Styrelsen är ansvarig för att tillse att de aktiviteter som överenskoms i samband med årsmötet genomförs. Varje år arrangerar föreningen ett årsmöte med nätverkande, fortbildning och kompetensutväxling i fokus. Under årsmötet ges möjlighet för varje medlem att bidra till utvecklingen av verksamheten inom föreningen och att bidra till utvecklingen av kvalitet och etik vid utövandet av integrativ coaching.

Utöver årsmötet genomförs också – på initiativ från individuella medlemmar eller styrelsen – nätverksträffar, workshops och arbetsmöten.

Bakgrund

Integrativ coaching är en riktning som växt fram sedan Per Bjergestam och Magnus Kull startade sina coachingutbildningar 1996. Sedan 2004 har certifierande utbildningar inom integrativ coaching genomförts och för att säkerställa kontinuitet i kvalitet och etik samt för att skapa ett forum för nätverk och kompetensutväxling bildades föreningen SCIC – Sveriges Certifierade Integrativa Coacher – 2009 efter ett gediget förarbete av den första styrelsen under 2008. Bildandet av föreningen hade en särskild rot i kvalitetssäkring – det fanns, och finns, många mindre gedigna utbildningar som leder till certifiering i coachbranschen.

Coach2coach med Per, Magnus och Kjell Enhager, ville bidra till en kvalitetssäkring där coacherna har egen erfarenhet av coaching, har omfattande praktisk träning och en bred kunskapsbas med anknytning till omkringliggande områden som ledarskap, psykoterapi och handledning för att nämna några. Det ledde först fram till ett skyddande av titeln integrativ coach hos Patent och Registreringsverket och därefter till riktlinjer för utbildning och certifiering och sedan en förening för certifierade integrativa coacher.