Coaching

Coaching är interaktion mellan coach och klient i syfte att hjälpa klienten lösa problem och uppnå önskade mål.

Läs mer

Integrativ Coaching

Integrativ coaching är en inriktning som fokuserar på klientens behov och relationen mellan klient och coach för att verkligen skapa långsiktig hållbar förändring.

Läs mer

Vad är SCIC?

SCIC – Sveriges Certifierade Integrativa Coacher – är en svensk förening för certifierade coacher med fokus på etik och kvalitet i coachingen.

Läs mer
Some alt text Some alt text Some alt text

Vad är coaching?

Coaching

Coaching är hjälp till självhjälp. Vilket i sig närmast kan betecknas som en floskel, men om vi särskådar uttrycket blir det en bra beskrivning av utgångspunkter och resultat för coachingen. Coaching är hjälp – någon behöver hjälp med ett problem eller att nå ett specifikt resultat eller önskat läge. Det innebär också att människor kan utvecklas i alla skeden av livet. Även det faktum att coaching innebär en relation och att den relationen behöver vara bärande för hjälpen och förändringen. Det här ställer dessutom krav på god etik från coachen. Självhjälp innebär fortsättningsvis att människor kan lära sig och utvecklas så att de kan hantera nya situationer bra, eller gamla situationer bättre, i alla skeden av livet. Självhjälp betyder också att det finns någon form av tidsgräns för coachingen – då klienten nått fram till det önskade resultatet.

Coaching kan ha flera former. Vanligast är en-till-en med någon form av regelbundenhet och en tidsbegränsning.

Andra vanliga former av coaching är:

Certifierad coach

Sedan coachingbranschen började ta form, ca 1996, har antalet utbildare och utbildade och certifierade coacher växt – ungefär som svampar ur jorden. Idag finns en uppsjö av utbildare, föreningar och certifieringar. Certifierad coach är ingen skyddad titel, i princip så kan vem som helst kalla sig coach eller certifierad coach. I branschen finns ett antal riktigt seriösa utbildare, föreningar och coacher – självklart finns också motsatsen.

Välja coach

Hur ska du göra för att hitta en riktigt bra coach som är gediget utbildad och som håller en hög etik i sitt coachande? Självklart en svår fråga att besvara och givetvis är vi part i målet. Vår rekommendation är ändå:

 

Certifierad Integrativ Coach

Certifierad Integrativ Coach är skyddat som varumärke genom Patent och Registreringsverket. De som får kalla sig så har genomfört utbildning och gjort det på ett sätt som gett dem rätten att kalla sig Certifierad Integrativ Coach.

Det innebär att de deltagit i hela utbildningen på ett aktivt sätt, visat upp god förståelse och goda kunskaper samt en tydlig god etik.

Om du väljer en certifierad integrativ coach så får du en coach som

 

Utbildningen och certifieringen är framtagen utifrån en svensk marknad med de krav på etik och kvalitet samt syn på människors potential och rättigheter som finns i Sverige.